header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Prohlášení o ochraně soukromých údajů

Společnost Bayer si je vědoma toho, že zabezpečení vašich soukromých informací před použitím na našich webových stránkách je důležité. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto bychom vám rádi sdělili, které údaje uchováváme a které jsou vymazány. Formou tohoto prohlášení o ochraně soukromých údajů bychom vás rádi informovali o našich bezpečnostních opatřeních.

Shromažďování údajů

Naše webové stránky můžete používat, aniž byste nám poskytli své osobní údaje. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje jako podmínku používání našich stránek, pokud to nebude potřebné k tomu, abychom vám mohli zajistit výrobek nebo službu dle vašich požadavků. Když používáte naše webové stránky, ukládáme údaje pro různé bezpečnostní účely na našich serverech. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, kterou jste použili k získání odkazu na naše stránky, webové stránky, které navštívíte z našich stránek, a vaši IP adresu. Tyto údaje by případně mohly vést k vaší identifikaci, ale my je k tomu nepoužíváme. Příležitostně tyto údaje používáme pro statistické účely, ale zachováváme anonymitu jednotlivých uživatelů tak, aby daná osoba nemohla být identifikována. Jsou-li osobní údaje poskytovány jiným osobám proto, abychom vám mohli poskytnout vámi požadované výrobky nebo služby, nebo pro jiné účely, se kterými jste souhlasili, spoléháme se při zajištění dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů na technické a organizační prostředky.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je poskytnete prostřednictvím registrace, vyplněním formulářů nebo e-mailem jako součást objednávky výrobků nebo služeb, dotazů nebo žádostí týkajících se objednávaných materiálů nebo v podobných situacích, kdy jste se rozhodli nám dané informace poskytnout. Databáze a její obsah zůstávají v naší společnosti a v datových procesorech a serverech, které pracují naším jménem a které jsou nám odpovědné. Vaše osobní údaje nepředáváme my ani naši zástupci žádnou formou dále k použití třetím osobám, pokud k tomu nezískáme váš souhlas nebo pokud to od nás nevyžaduje zákon. Ponecháváme si kontrolu a odpovědnost za použití všech osobních údajů, které nám poskytnete. Některé tyto údaje mohou být uloženy nebo zpracovány na počítačích umístěných v oblastech s jinou právní pravomocí, například v SRN nebo ve Spojených státech, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od právní pravomoci v ČR. V takovém případě zajistíme, aby byla dodržena příslušná ochranná opatření vyžadující, aby datový procesor v dané zemi dodržoval opatření na ochranu dat shodná s pravidly platnými v ČR.  

Účel použití

Údaje, které shromažďujeme, budou používány pouze k tomu, abychom vám mohli dodat požadované výrobky nebo služby, nebo pro jiné účely, ke kterým jste nám dali souhlas, pokud zákon nestanoví jinak.

Právo na přístup a opravu

Pokud se domníváte, že údaje uložené v našem systému jsou neaktuální nebo nesprávné, máte právo je zkontrolovat a změnit. Stačí nám poslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na vedoucího zabezpečení dat na níže uvedené adrese.

Právo na zrušení

Máte právo kdykoli v budoucnosti svůj souhlas k použití vašich osobních údajů stáhnout. Znovu stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou v tiráži nebo se obrátit na vedoucího zabezpečení dat na níže uvedené adrese.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom mohli poskytnout službu, kterou požadujete nebo ke které jste dali svůj souhlas, pokud zákon nestanoví jinak (např. v souvislosti s probíhajícím soudním sporem).

Použití souborů cookie

Na některých webových stránkách se používají tzv. soubory cookie, které nám umožňují zvýšit efektivitu vašeho individuálního používání našich webových stránek. Soubory cookie jsou identifikátory, které náš webový server může odeslat do vašeho počítače za účelem identifikace počítače používaného během relace. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby tyto soubory cookie přijímala automaticky. Jinak můžete ukládání souborů cookie deaktivovat nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás před uložením souborů cookie do vašeho počítače informoval.

Zabezpečení

Společnost Bayer používá k ochraně vašich údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem technická a organizační zabezpečovací opatření. Veškeré osobní údaje, které poskytnete společnosti Bayer, budou při přenosu zašifrovány tak, aby se zabránilo případnému zneužití ze strany třetích osob. Naše zabezpečovací postupy jsou průběžně revidovány na základě nových technologických poznatků.

Děti

Při vědomí důležitosti ochrany soukromí dětí neshromažďujeme, nezpracováváme ani nepoužíváme na našich webových stránkách informace týkající se jednotlivců, o kterých je nám známo, že jsou mladší 13 let, pokud k tomu předem nezískáme ověřitelný souhlas jejich zákonných zástupců. Tento zákonný zástupce má právo na požádání nahlížet do informací, které dítě poskytlo, anebo požadovat jejich odstranění.  

Kontakty

V případě jakýchkoli problémů, otázek nebo návrhů z vaší strany se obraťte na vedoucího IT Security Managera Bayer s.r.o. – pana Vojtěcha Fořta. Neustálý vývoj internetu vyžaduje občasné úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Ponecháváme si právo provést v případě potřeby změny.

It Security Manager Bayer s.r.o.: pan Vojtěch Fořt ,