header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

CSR (Corporate Social Responsibility) pevně zakotveno ve firemní strategii

Posláním firmy Bayer je její vize „Věda pro lepší život“. Svým úsilím se firma Bayer neustále snaží zlepšovat kvalitu života na Zemi. Téma ochrany přírody, ochrana přírodních zdrojů a  energie, stejně jako zvyšování zájmu mladých lidí o přírodní vědy považujeme za klíčové a jsme rádi, že se nám prostřednictvím našich CSR projektů daří tato témata mezi českou veřejností podporovat.

Právě probíhá fotografická soutěž EKOLOGIE V OBJEKTIVU

Tématem letošního, historicky prvního společného česko – slovenského ročníku fotografické soutěže Ekologie v objektivu je: Udržitelná energie pro lepší život.

Soutěž probíhá pod záštitou mezinárodní organizace UNEP (United Nations Envorimental Program) a  Českého svazu ochránců přírody. Mediálními partnery jsou časopis Digitální foto magazin a časopise EkoFutura.

Přihlášení a více informací na www.ekologiavobjektive.sk nebo na www.facebook.com/fotosutaz

Projekty společenské odpovědnosti firmy Bayer v ČR

 • Fotografická soutěže Ekologie v objektivu
 • Making Science Make Sense iniciativa v rámci školního, výzkumného projektu Vltava
 • Věda má budoucnost – school business partnership  projekt, ve spolupráci s firmou IBM a organizací AISIS
 • Podpora kojení ve spolupráci s Laktační Ligou v ČR, organizace výstav ke kojení na téma: Veřejné zdraví začíná kojením
 • Podpora Babyboxů v ČR
 • Podpora aktivního trávení volného času v projektu „Sportem proti drogám“ s SK Motorlet
 • Zřízení naučně zábavné stezky v pražské Stromovce
 • Spolupráce s Asociací rodičů sluchově postižených
 • Podpora informační kampaně k hemofilii, organizace fotografické výstavy „Společně o hemofilii“
 • Aktivní propagace tématu energetická efektivita ve spolupráci s Česko německou obchodní komorou
 • Sustainable office initiative – aktivita zaměstnanců firmy Bayer s.r.o. na snižování klimatické stopy
 • Pravidelné sbírky mezi zaměstnanci na podporu center Klokánek

Za své čestné a prospěšné chování byla firma Bayer v ČR oceněna prestižní cenou „CSR Award“. 

Jak na výzvy jako podpora přírodních věd a energetická efektivita

Již třetím rokem firma Bayer v ČR organizuje školní výzkumný projekt Vltava pod hlavičkou své celosvětové iniciativy Making Science Make Sense. Zde se Bayer ve spolupráci s Německou školou v Praze zaměřuje na vzdělávání učitelů v oblasti moderní, zajímavé výuky chemie a zároveň na praktickém projektu vede školní kolektivy, aby spolupracovaly na měřeních a srovnáváních výsledků kvality vody ve Vltavě, podél celého jejího toku, společně hledaly příčiny  a specifika různých výsledků v praxi prováděných měření.

Na problematiku klesajícího zájmu českých dětí a české mládeže o přírodní obory se  firma Bayer zaměřila v novém projektu Věda má budoucnost, ve kterém společně s firmou IBM a organizací AISIS usilují o to, aby ukázali prestiž a  potřebu těchto oborů pro budoucnost. Díky zkušenostem organizace AISIS a za podpory Výzkumného ústavu pedagogického realizují projekt „Věda má budoucnost“,  zaměřený na propojení školské teorie s praxí. Tato iniciativa má pomoci nastartovat změnu pohledu na volbu budoucího zaměstnání u žáků základních a středních škol, podporovat připravenost na  inovace, flexibilitu a mobilitu v rámci výběru povolání. Do tohoto projektu jsou zapojeni zaměstnanci firmy Bayer a BaySystems v ČR, kteří úzce spolupracují se školami v ČR a podílejí se na zvyšování atraktivity přírodovědných oborů mezi českou mládeží.