header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Bayer MaterialScience přebírá český systémový dům na výrobu polyuretanů Prahe

Posílení systémového obchodu v růstovém regionu střední a východní Evropy

 

Leverkusen, 24. srpna 2007 – Bayer MaterialScience rozšiřuje opět svoji globální síť systémových domů na výrobu polyuretanů (PUR). V České republice byla nyní podepsána smlouva o převzetí systémového domu Brahe a.s., který má být pod jménem BaySystems CentralEurope začleněn do sítě BaySystems. Brahe a.s. patřila dosud k subjektům v rámci koncernu TP Holding a.s. z Prahy, s nímž Bayer spolupracuje již od šedesátých let 20. stol. Finanční detaily transakce nebyly oznámeny. Uzavření transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2007. Až v polovině roku 2006 otevřel systémový dům Brahe své nové výrobní sídlo ve východočeské Cerekvici v blízkosti polských hranic. Těžištěm obchodních aktivit jsou použití polyuretanových tvrdých pěn v oblastech tepelné izolace chladících zařízení, jakož i zařízení pro ohřev teplé vody. Obchody u BaySystems CentralEurope povede beze změny Roman Šebek.

 

„Touto akvizicí chceme vyhovět stoupajícímu významu růstových trhů ve střední a východní Evropě“, říká Peter Vanacker, vedoucí obchodní divize Polyuretany a člen výkonného výboru Bayer MaterialScience. „BaySystems CentralEurope zaujme klíčovou pozici v síti BaySystems v tomto regionu. Kromě budování vztahů k českým zákazníkům vidíme dobré šance trhu v zemích jako jsou Polsko, Slovensko a Maďarsko, také pro oblasti polyuretanů, v nichž Brahe dosud nebyla činná“.

 

„Vysoký a neměnný standard kvality naší globální sítě přinese užitek také zákazníkům tohoto systémového domu“, zdůrazňuje Dr. Joachim Dohm, vedoucí integrace BaySystems při Bayer MaterialScience. „Kromě toho budou mít prospěch z rychlého a flexibilního převodu technologií v rámci sítě a z ní přímo ke zpracovatelům polyuretanu“. PUR systémové domy firmy Bayer MaterialScience nabízejí vždy ve svých regionech výrobní programy pro specifické potřeby zákazníků a urychlují zvláště díky úzké spolupráci se zákazníky uvádění PUR inovací na trh. K síti systémových domů Bayer MaterialScience v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA) patří mimo jiné BaySystems BÜFA GmbH & Co. KG, která pečuje především o německý trh, BaySystems Northern Europe A/S pro Skandinávii, pobaltské země a severní Východní Evropu, BaySystems Italia S.p.A. pro Itálii, BaySystems Iberia pro Iberský poloostrov, BaySystems Pearl pro Blízký východ, jakož i systémový dům v Nigelu pro Jižní Afriku.

 

Od 1. března 2007 vede Bayer MaterialScience svůj celosvětový systémový obchod s polyuretany pod zastřešující značkou BaySystems®. Další informace naleznete na www.bayer-baysystems.com .

 

O Bayer MaterialScience:
O Bayer MaterialScience: S obratem 10,2 miliard euro v roce 2006 (pokračující obchod) patří Bayer Material-Science k celosvětově největším výrobcům polymerů. Těžištěm obchodu jsou výroba high-tech polymerových materiálů a vývoj pokrokových řešení pro výrobky, které nalézají uplatnění v mnoha oblastech každodenního života. Nejdůležitější odběratelská odvětví jsou automobilový průmysl, odvětví elektro/ elektroniky, jakož i průmysl sportovních potřeb a průmysl potřeb pro volný čas. Bayer MaterialScience vyrábí na 30 stanovištích po celém světě a koncem roku 2006 zaměstnával kolem 14.900 zaměstnanců. Bayer MaterialScience je firmou koncernu Bayer.

 

Kontaktní osoba:
Dr. Frank Rothbarth, Tel.: 0214-30-25363
E-mail: frank.rothbarth@bayermaterialscience.com Více informací naleznete na www.bayermaterialscience.de , informace o účasti firmy na veletrzích pro rok 2007 na www.k2007.bayermaterialscience.de ro (2007-0XXX)

 

Horká linka pro dotazy čtenářů:
Fax: (0221) 9902-160

 

Výroky směřující do budoucna

Tato tisková informace obsahuje určité výroky směřující do budoucna, které se zakládají na současných hypotézách a prognózách podnikového vedení koncernu Bayer. Nejrůznější známá, jakož i neznámá rizika, pochybnosti a jiné faktory mohou vést k tomu, že se skutečné výsledky, finanční situace, vývoj nebo plnění obchodu mohou podstatně lišit od zde uvedených odhadů. Tyto faktory zahrnují takové, které jsme popsali ve zprávách pro Frankfurtskou burzu cenných papírů, jakož i americké dozorčí úřady pro cenné papíry (SEC) - vč. formy 20-F. Společnost v žádném případě nepřebírá závazky aktualizovat takovéto do budoucna směřující výroky a přizpůsobovat je budoucím událostem nebo vývoji.