header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Společenská zodpovědnost

Spoločnosť Bayer považuje spoločensky zodpovedné podnikanie za dôležitú súčasť svojej podnikateľskej stratégie. Úcta k ľudom, životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju patria medzi kľúčové hodnoty spoločnosti Bayer.
Na spoločensky zodpovedné správanie spoločnosti poukazuje aj vyše 300 projektov po celom svete do ktorých je spoločnosť Bayer v súčasnosti zapojená. Bayer každoročne na tieto projekty vynakladá viac ako 50 miliónov EUR. Spoločensky zodpovedné projekty spoločnosti Bayer sú zamerané na vzdelávanie, výskum, životné prostredie, zdravie, šport a kultúru.

Najväčšími spoločensky zodpovednými projektmi firmy Bayer na Slovensku v roku 2009 sú:

 • Ekológia v objektíve – štvrtý ročník fotografickej súťaže a výstav s environmentálnou tematikou.
 • Kúsok šťastia – organizovanie súťaže v kreslení pre deti s onkologickými a hematologickými ochoreniami.

Dôkazom našej oddanosti spoločensky zodpovednému podnikaniu je aj naša nominácia na hlavnú cenu za filantropiu a spoločensky zodpovedné správanie Via Bona v kategórií malé a stredné podniky za rok 2008.

Ekológia v objektíve

Po úspešnom ročníku sme pripravili v poradí už štvrtý ročník Ekologickej fotosúťaže Ekológia v objektíve. Tohtoročnú súťaž sme odštartovali 29. januára 2009. Cieľom projektu Ekológia v objektíve je prostredníctvom unikátnych snímok alarmovať zodpovednosť ľudí a ukázať vplyv nadmernej spotreby energie na prírodu, život a zmeny podnebia. Téma tohto ročníku súťaže je: "Klimatická zmena - naša výzva".
Celková hodnota udelených cien pre rok 2009 je viac ako 5000 Eur (150 000 slovenských korún).
Viac informácií o pravidlách ako i prihlášku do súťaže nájdete na www.ekologiavobjektive.sk

Aktivity podporené divíziou Bayer Schering Pharma v roku 2008

 • Balet SND - sponzoring benefičného predstavenia na podporu nákupu prístrojového vybavenia pre Národný onkologický ústav.
 • Charitatívna podpora Výtvarnej akcie Kúsok šťastia pre deti na detských onkologických oddeleniach v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
 • Občianske združenie Za život bez hypertenzie - podpora vzdelávania pacientov o hypertenzii a zmenách životného štýlu.
 • Podpora a Nádej - podpora edukácie pacientov s SM a karcinómom obličky a pečene.
 • Slovenská nadácia srdca - podpora vzdelávania verejnosti o hypertenzii a zmenách životného štýlu.
 • Slovenský zväz Sclerosis Multiplex (SZSM)- podpora rekondičných pobytov pacientov, generálny sponzor Abilimpiáda 2008, podpora edukačných aktivít pacientov.
 • Spišský klub Sclerosis multiplex - podpora benefičných kultúrnych podujatí, sponzoring Levočských dní pacientov so SM.
 • Združenie na pomoc pacientom s lymfómom a leukémiou - edukácia pacientov s hematologickými malígnymi ochoreniami a ich rodinných príslušníkov.
 • Združenie Sclerosis Multiplex Nádej - podpora rekondičných pobytov pacientov, podpora edukačných aktivít pacientov.
 • Liga proti rakovine – podpora projektov Deň narcisov a onkologická výchova na školách.