header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

MaterialScience

Oddělení PCS/TPU
V zastoupení Busines Unit Polycarbonates zprostředkovává prodej polykarbonátů Makrolon® a jejich blendů Makroblend® a Bayblend®. Zároveň poskytuje a zprostředkovává technický a zpracovatelský servis k těmto materiálům. Více informací na internetových stránkách www.plastics.bayer.com

V zastoupení Business Unit TPU zprostředkovává prodej a technický servis materiálů Desmopan®/Texin®/Desmomelt®. Více informací na www.tpe-u.de V zastoupení marketing Unit PC Films zprostředkovává prodej a technický servis polykarbonátových fólií Makrofol®/Bayfol®/Marnot®. Více informací na www.pc-films.de
 

 

 

Oddělení PUR
V zastoupení Business Unit Polyurethanes zprostředkovává prodej a technický a zpracovatelský servis k polyuretanovým surovinám (polyolům a izokyanátům) a polyuretanovým systémům nabízeným jejími Marketing Units Comfort (měkké pěny), Insulation (tvrdé pěny) a Specialties (specielní typy pěn a elastomery). Zprostředkovává též dodávky systémů od poboček Baysystems v Evropě. Užití a produkty naleznete na www.pu.bayer.de.

Zároveň zprostředkovává prodej a technický servis včetně prodeje náhradních dílů pro stroje a zařízení na zpracování polyuretanových systémů vyráběné firmou Hennecke GmbH Birlinghoven. Více na www.hennecke.com.

Kromě toho zastupuje Firmu Fecken-Kirfel GmbH&Co. KG Aachen vyrábějící řezací stroje na zpracování polyuretanu i dalších materiálů včetně zprostředkování prodeje strojů a náhradních dílů ke strojům této firmy. Více na www.fecken-kirfel.de.
 

Oddělení CAS (Coatings, Adhesives and Sealants)
Oddělení zprostředkovává po obchodní a technické stránce prodej surovin pro výrobu nátěrových hmot a lepidel, zejména na bázi polyolů a polyizokyanátů (Desmodur®, Desmophen® a Bayhydur®, Bayhydrol®). Další surovinové báze pro nátěrové hmoty jsou nenasycené polyestery (Roskydal®), alkydy (Alkydal®), chlorkaučuk (Pergut®).

Další surovinové báze pro lepidla jsou chloroprenový kaučuk (Baypren®, Dispercoll® C) a polyuretany (Desmocoll®, Dispercoll® U). Podrobnější informace k technickým parametrům všech výrobků jsou uvedeny na www.bayer-ls.de.

V rámci doplnění receptur pro formulace nátěrových hmot zprostředkovává obchodně i technicky prodej aditiv (Borchi®Gel,Borchi®Gen,Octa-Soligen® a další) od firmy Borchers GmbH. Bližší informace na www.borchers.de

Zprostředková obchodně i technicky prodej titanové běloby od firmy Tronox Inc.,která vyrábí a dodává titanovou bělobu Tronox®. Více informací na www.tronox.com