header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro společnost Bayer velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, které údaje si ponecháváme a které ne. Tímto prohlášením bychom Vás rovněž chtěli informovat o zabezpečení osobních údajů.

Shromažďování údajů

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou z bezpečnostních důvodů uložena na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránka, ze které jste přišli na naši stránku, www stránka, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaše IP adresa. Tato data mohou vést k Vaší identifikaci, ale pro tento účel nejsou používána. Data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní. Technickými a organizačními prostředky jsme zajistili dodržování opatření k ochraně osobních údajů i v případě uchovávání a zpracovávání dat externí organizací.

Shromažďování a využití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Je to např. v případě registrace, zasílaní zpráv, e-mailů nebo v případě Vašich dotazů na produkty a služby. Databáze osobních údajů zůstávají u společnosti Bayer nebo u jejích důvěryhodných partnerů. Společnost Bayer nebo její partneři neposkytnou Vaše osobní údaje v jakékoliv formě žádné třetí straně, pokud nezíská Vaše svolení nebo oficiální souhlas.

Právo na zrušení

Kdykoliv můžete zrušit svůj souhlas k použití osobních údajů vzhledem k budoucímu použití. Všechno, co požadujeme, je napsání e-mailu na adresu uvedenou v kontaktech.

Použití Cookies

Pro přizpůsobení www stránek Vašim potřebám a zvýšení účinnosti se na některých www stránkách používají tzv. Cookies. Cookies jsou textové soubory, které naše servery mohou poslat a uložit do Vašeho počítače, aby identifikovaly počítač, který se používá pro připojení k www stránkám. Většina prohlížečů je nastavených tak, že Cookies automaticky přijímá. Ukládání Cookies však můžete zrušit, nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás vždy informoval předtím, než uloží Cookies do Vašeho počítače.

Bezpečnost

Společnost Bayer používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Odkazy na www stránky třetích stran

Stránky společnosti Bayer mohou obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních www stránek. Osobné údaje shromažďované na stránkách společnosti Bayer nejsou externím serverům předávány, pokud nezíská Vaše svolení nebo oficiální souhlas.